ዜና

የአማራ ክልል እንሰሳት ሃብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ከፋርም ሬዲዮ ጋር በመተባበር 

በዶሮ እርባታ  ለተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በዶሮ ዙርያ አስተማሪ የሆኑ መልእክቶችን 

በአማራ ሬዲዮ ዘወትር እሮብ  ማታ 1፡20 እስከ 1፡50 እንዲሁም በድጋሜ እሁድ ከቀኑ

11:20 እስከ 11:50 ያስተላልፋል።በመሆኑም ፕሮግራሙን በመከታተል አስተያየታችሁን 

እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን፡፡

    

 

    

 

    

 

      

 

  

  

  

 

  

 

    

 

     

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |