ሁሉንም ያጠቃለለ የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ልማት ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በሥጋ ሀብት ልማት ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በሥጋ ምርት ማሻሻያ ዘርርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በንብ ሃብት ልማት ዘርርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በዓሳ ሃብት ልማት ዘርርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በእንስሳት መኖ ልማት ዘርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በወተት  ከብቶች  እንክብካቤ ዘርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በወተት ምርት ማሻሻያ ዘርርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በዶሮ ሀብት ልማት ዘርርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 01 2015ዓ.ም

በዶሮ ሀብት ልማት ዘርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በዶሮ ጤና አጠባበቅ  የስልጠና ዘርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በገበያ መር ኤክስቴንሸ ስርዓት ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 2015ዓ.ም

በገበያ መር ኤክስቴንሽን ስርዓት ዘርፍ ለዞንና ለወረዳ ባለሙያዎች የተዘጋጀ የፓኬጅ ስልጠና 01 2015ዓ.ም

Forage Development Package all (January 2017)

Meat package (January 2017)

Dairy package Revised (January 2017)

Fisheries package (January 2017)

Honey and Wax product Package Final (January 2017)

Sericulture package (January 2017)

poultry package( January 2017)

Forage Seed Multiplic,n Package-Final (January 2017)

Forage Development Package Final (January 2017)

Crop Residue Final Package (January 2017)

Concentrate & Industry by-product Marketing Package Final (January 2017)

Nutrition Cake (UMMB) recipe and molasses supply and marketing package (January 2017)

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |