በኤጀንሲው የሚሰጡ ዋና ዋና አገልግሎቶች

 

1.  የእንስሳት እና አሳ ሀብት ልማት ኤክስቴንሽን አገልግሎት

2.  የእንስሳት ጤና ጥበቃ እና ቁጥጥር አገልግሎት

3.  የእንስሳት ቴክኖሎጅ ብዜት፣ግብአት አቅርቦትና ስርጭት አገልግሎት

4.  የመረጃ አገልግሎት

5.  የአገልግሎት አሠጣጥና ቅሬታ ማስተናገጃ አገልግሎት

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |