የኤጀንሲው አጋር አካላት

 

. የክልል ቢሮዎች ዞንና ወረዳ አስተዳደሮች

. የመገናኛ ብዙሃን ድርጅቶች

. መንግስትታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የልማት ተቋማት

. ዩኒቨርሲቲወች

. የምርምር ተቋማት

. አበዳሪ ተቋማት

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |