የኤጀንሲው እሴቶች

 

—    ቀጣይ እድገት ለማረጋገጥ የማያቋርጥ ለውጥን ባህላችን እናደርጋለን፣

—    ተገልጋይን ለማርካት ተግተን እንሰራለን፣

—    በውጤት መለካትን አምነን ለውጤት እንሰራለን

—    ግልፀኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራርን እንከተላለን፣

—    የህዝብ ሰፊ ተሣትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንሰራለን፣

—    ሴቶች ፣ወጣቶችና ልዩ ድጋፍ የሚሹ የህ/ሰብ ክፍሎችን ትኩረት

  ሰጥተን እንሰራለን፣

—    የስራ ፍቅር፣ ከበሬታና መልካም ስነ-ምግባርን እናጐለብታለን፣

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |