የኤጀንሲውተልዕኮ

 

—  የእንስሣት በሽታን ቀድሞ በመከላከልና በመቆጣጠር ለእንስሣት

  አርቢው በገበያ የሚመራ የኤክስቴንሽን አገልግሎት በመስጠትና

  ግብዓትና ቴክኖሎጅ በስፋት በማቅረብ ከእንስሳት የሚገኘውን

  ምርትና ምርታማነት በማሣደግ የክልሉን ህዝብ ገቢ

  በማሣደግ ከድህነት ማላቀቅ ነው፡፡

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5

download

 

 

Copyright©2022-ANRS Livestock Resources Development & Promotion Agency. All rights reserved! |